Cégvezető

Cégvezetésről, vezetési módszerekről százával jelennek meg a könyvek, sajnos azonban éppen a cégvezetőknek nincs idejük elolvasni és a gyakorlatba ültetni őket. Nemzetközi vezetési tanácsadóként az a dolgom, hogy ezt megtegyem. Röviden és célratörően, mert a gyakorló üzletembernek erre van ideje és szüksége. A Cégvezető Blog tíz év, két kontinens és vagy száz nemzetközi cég személyes tapasztalatát sűríti gyakorlati tanácsokká.

Friss topikok

Linkblog

Az ellenvélemény okozta stressz

2011.03.01. 08:19 Holch Gábor

Az üzleti világ energiájának, versenyszellemének egyik garanciája az erős egyéniségek és az egymással ütköző érdekek, vélemények egyidejű jelenléte. Aki azonban kész kiállni a véleménye mellett, abban az ellenvélemény orvosilag mérhető stresszreakciókat vált ki, mely a hatékonyság rovására mehet.
 
Az ellenvélemény okozta enyhe stressz fizikai jelei között megtaláljuk a gyomoridegességet és az állkapocs, nyak és hát izmainak megfeszülését. Érdemes ezekre, valamint az ideges feszengésre, lábrázásra felfigyelni magunkon és másokon is. Fontosabb azonban, hogy aki nagyon nem ért egyet azzal, amit hall, könnyen elkalandozik és fejben belső monológot folytat amíg tárgyaló partnere beszél. Nyilvánvaló, hogy ezzel sok fontos közlendőt elszalaszthat az illető, nem beszélve a tárgyaló fél megfigyelésének elmulasztásáról. Stressz hatása alatt döntéseink sem olyan megbízhatóak, mint nyugodt állapotban.
 
A legjobb megoldás ilyenkor az, ha a úrrá leszünk ellenérzésünkön és még alaposabban figyelünk a beszélő minden rezdülésére. Ne csak azt fogadjuk be, hogy az illető mit mond, hanem próbáljuk indítékait is minél mélyebben megérteni. Képzeljük magunkat az illető bőrébe! Fordítsunk különös figyelmet a beszélő testbeszédére! Ezzel nemcsak a stresszt okozó ellenérzést oldjuk fel, hanem képessé tesszük magunkat arra is, hogy tárgyaló felünk álláspontjának megfelelő választ adjunk, megoldással szolgáljunk.
 
A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

tovább »

Laptop, mobil és egyéb kütyük a meetingeken

2011.02.27. 08:55 Holch Gábor

Tanácsadói munkám során sok olyan meetingnek voltam tanúja, ahol a résztvevők fizikailag jelen voltak, közben azonban figyelmüket lekötötte laptopjuk vagy mobiltelefonjuk.

A rendelkezésre álló kütyük sora egyre nő, hiszen az okostelefon mögé már az iPad és sok más is felsorakozott. A megbeszélés hatékonysága szempontjából ezek konkurenciát jelentenek a ténylegesen eszmecserét folytatók számára. Meg lehet próbálkozni az elektronikai eszközök kiiktatásával, ezekre azonban gyakran valóban szükség van, és felnőtt embereket nem lehet tárgyaik elvételével fegyelmezni.

Vezetőként ne feledjük, hogy a meetingünkön netezgető vagy SMS-ező munkatársak a megbeszélés módszertanának ékesszóló kritikái. Ha sokan vannak, kérdezzük meg magunkat vagy őket:

 • Vajon mindenki számára nyilvánvaló-e meetingünk célja?
 • A cél mindenki számára fontos és megvalósítható-e?
 • Mindenkivel közöltük-e, milyen hosszú lesz a meeting, és ezt be is fogjuk-e tartani?
 • A megbeszélés szóvivője legfeljebb az idő ötven százalékában beszél-e?
 • A döntéseket a résztvevők többségének aktív részvételével hozzuk-e meg?

Ha a fenti öt kérdésből akár egyre is nemleges a válasz, kollégáink oda nem figyelésének oka a meeting szervezésében keresendő. Orvosolásához az adott kérdésnek megfelelő módszert kell kialakítani megbeszéléseink előkészítésekor.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

A meeting mint csapatmunka (Online szeminárium)

2011.02.25. 08:16 Holch Gábor

Komoly munka az értekezlet vagy időpocsékolás? Természetesen a módszertől függ minden.

Az átlag irodai dolgozó ideje negyedét értekezleteken tölti, ezek hatékonysága ezért kulcsfontosságú az eredményes munkához. A meetingek sikere azonban nem az egyénen, hanem az összes résztvevőn múlik. Internetes tréningünk a meetingek hatékonyságát a csapatmunka javításának bevált módszereivel növeli. Az intenzív szeminárium során megtanuljuk:

 • hogyan vesztegetik el sokan akár a meeting idejének felét is.
 • hogyan készítsünk elő hatékonyan egy meetinget.
 • hogyan oszthatják meg a felek az előkészítés és a lebonyolítás feladatát.
 • a hatékony meetingek három feladatkörét, és hogy hogyan osszuk ki azokat.
 • hogyan hozhat minden meeting kézzelfogható eredményt.

A Campanile képzéseit és módszereit több mint öt éve sikerrel használják hazai és nemzetközi vállalatok Európában és Kelet-Ázsiában.

Értekezletünk eredménye egy újabb értekezlet?

2011.02.22. 04:57 Holch Gábor

Az értekezletek, megbeszélések célja a kollektív döntéshozatal kellene legyen, a döntéshozatal célja pedig a kollektív cselekvés.

Az értekezlet résztvevői azonban gyakran abban a reményben távoznak, hogy majd valaki más hajtja végre a meghozott döntéseket.

A kollektív felelősség ilyesfajta kerülésének számos oka lehet, például:

 • A döntések csak elvileg kollektívak, valójában a főnök hozza meg és osztja ki azokat.
 • A döntések nyelvileg homályosak, pl. "Ezt a kódhibát valakinek ki kell javítania".
 • A döntést és feladat kiosztását rendszerint nem követi számonkérés.
 • A feladatot kiosztó vezetés nem követi a saját maga hirdette elvárásokat.

Az alacsony hatékonyságú megbeszélés egyik ismérve, hogy a következő meeting kitűzésén kívül kevés eredményt tud felmutatni. Ne hagyjuk a csapatot üres kézzel távozni!

Vezetőként ne feledjük azonban azt sem, hogy a változtatás felelőssége elsősorban a menedzsmenten nyugszik. A csapat csak akkor okolható az alacsony hatékonyságért, ha jól meghatározott, módszeresen számon kért feladatokat nem hajtott végre ígéretének megfelelően!

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

A cég jövőképe és alapértékei a mindennapokban

2011.02.17. 08:50 Holch Gábor

Vállalkozások honlapjain gyakran találkozunk a cég hitvallását és jövőképét bemutató leírással. Ezekbe a cég vezetői rengeteg munkát és törődést, nemritkán külső marketing cégek bevonásával nagy összegeket fektetnek.

Valós értékük azonban ezeknek csak akkor van, ha a cég napi munkája is kifejezi a kihirdetett célokat, irányt és értékeket. A gyakorlati alkalmazásra vegyünk egy olyan példát, ahol a cég alapértékei között az innovatív és felelősségteljes kifejezéseket is megtaláljuk. Ezen értékek napi szinten segíthetnek a cég vezetésében, ha szemügyre vesszük, milyen egy innovatív és (vagy) felelősségteljes:

 • Állás interjú
 • Bevezető tréning
 • Termékismertető
 • Előléptetési politika
 • Pénzügyi terv

Vezetőként ne veszítsük szem elől szóban vallott értékeinket! Ha azok a napi munkában nehezen alkalmazhatóak, vegyük szemügyre, vajon jól választottuk-e meg őket!

A módszeresen gyakorlatba ültetett alapértékek és jövőkép legjótékonyabb hatása talán az, hogy segítik a kölcsönös bizalom kialakulását olyan cégekkel, intézményekkel és emberekkel, akik hasonló értékeket vallanak, legyenek azok ügyfelek, befektetők vagy alvállalkozók.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Visszadelegálás: Kiosztott majd visszavett feladatok

2011.02.15. 08:35 Holch Gábor

Miért van az, hogy a vezetők gyakran kiosztanak, majd visszavesznek feladatokat, hogy megint csak maguk végezzék el őket?

Vezető beosztásban általában erős egyéniségeket találunk, akik büszkék eddig elért eredményeikre. Ennek azonban egyik káros mellékhatása lehet, hogy beosztottaiknak nem szavazzák meg a feladatok elvégzéséhez szükséges bizalmat, vagy nincs türelmük kivárni az eredményt.

Ilyenkor fordul elő, hogy a vezető kioszt egy feladatot, majd az első nehézségek láttán visszaveszi és maga végzi el azt.

Bár a vezető így látszólag gyorsabb eredményt produkál és gyors beavatkozásával csapata bámulatát is kivívhatja, a csapatmunka hatékonysága jelentős kárt szenvedhet. A beosztottak megszokják, hogyha a feladatot nem megfelelően végzik el, mentesülnek a felelősség alól, hiszen a bámulatos főnök kiveszi a munkát a kezükből.

Vezetőként ügyeljünk arra, hogy a feladatokat elvégezhető adagokban osszuk ki. Gyakran önuralmat igényel, hogy ne avatkozzunk be, de csak így építhetünk felelős és hatékony csapatot!

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Hatékony időbeosztás (Online szeminárium), új dátum: február 11.

2011.02.04. 08:02 Holch Gábor

A jelentkezők kérésére Hatékony időbeosztás című háromórás online szemináriumunkat egy héttel későbbre, február 11.-re halasztottuk. A már feliratkozottakon kívül az új dátum esetleg olyanoknak is alkalmat ad a részvételre, akik eddig nem jelentkeztek.

Íme az eredeti információ, csak a dátum változott:

Az idő erőforrás, melyet a pénzhez, a nyersanyagokhoz és a humán erőforráshoz hasonlóan menedzselni kell.

A legtöbb cégnél mégis több idő illan el észrevétlenül és számolatlanul, mint pénz vagy más eszköz. Pedig időből (nem úgy, mint pénzből vagy más forrásokból) mindenkinek ugyanannyi áll rendelkezésre: előnyre csak hatékonyságunk növelésével tehetünk szert!

Internetes tréningünk során szemügyre vesszük a munkaidő menedzselésének leghatékonyabb módjait. Kétórás szemináriumunk során:

 • Megtudjuk, hogyan érhető tetten az időveszteség,
 • Szemügyre vesszük az alacsony időhatékonyság két leggyakoribb okát,
 • Megtanulunk egy általánosan alkalmazható időbeosztási módszert, majd…
 • Ezt valós példákra alkalmazzuk.

A Campanile időhatékonysági képzéseit és módszereit több mint öt éve sikerrel használják hazai és nemzetközi vállalatok Európában és Kelet-Ázsiában.

 

A társasági oldalak segítenek az értékesítésben

2011.02.03. 04:33 Holch Gábor

A jó értékesítő kiterjedt ismeretségi köre ma is a legjobb garancia arra, hogy terméke, szolgáltatása valóban a kívánt megoldást nyújtja a vevő számára. A barátok, rokonok, ismerősök mellé azonban ma odasorolhatjuk azt a pár ezer embert, akivel közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerülünk az olyan társasági oldalak segítségével, mint az iwiw, a FaceBook vagy a főleg üzleti körökben népszerű LinkedIn.

Társasági profiljukon az oldalak tagjai önként megosztanak olyan információkat, melyeknek megszerzéséhez tíz éve még kiváló üzleti összeköttetésekre és jó pár nap kutató munkára volt szükség. Íme a társasági oldalak néhány előnye a sales szakember számára:

Egyetlen kattintással a tárgyaló fél részletes önéletrajza az asztalunkon lehet. Elég a profil karrier részéhez navigálni.

A tárgyaló fél ismerős listája elárulja, az illetőnek vannak-e kapcsolatai egy adott cégnél, országban vagy akár közintézményeknél.

Ha akarjuk, az illetőt bejelölhetjük ismerősként a találkozó előtt (persze egy megfelelő üzenet kíséretében), így a megbeszélésen már nem idegenként találkozunk.

Ügyfelünkkel akkor is kapcsolatban maradhatunk, ha az más céghez szegődik, külföldi kiküldetést vállal vagy nyugdíjba megy, így cégével, kollégáival sem szakad meg a kapcsolatunk.

Ráadásul az oldalakra feltett információk nyilvánosak, így nem a tárgyaló fél háta mögött kérdezősködünk, kutakodunk.

A képen a nevet, cégnevet kitakartam, de láthatjuk, milyen gyorsan értesülhetünk a változásokról!

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

A késés dominó-elve

2011.02.01. 08:40 Holch Gábor

Sokaknak ismerős az az érzés, amikor egy reggeli megbeszélésről elkésve már tudjuk, ezzel egész napunk időbeosztása felborult. A későn kezdett megbeszélés késve ér majd véget, ezzel csúszik következő meetingünk, az ebéd, a délutáni papírmunka és így tovább.

A jelenség megelőzhető azzal, ha feladataink közé tíz-húsz perces időközöket iktatunk be, ezzel elkerüljük, hogy egy meeting vagy munka elhalasztásakor feladataink összetorlódjanak.

Sokan szoros időrendjükre hivatkozva lehetetlennek tartják az ilyen üresjáratok beiktatását, ezzel azonban olyan napirendet tűznek maguk elé, melyet megint csak nem tudnak követni.

Az ilyen dominó-elv a munkahelyi stressz egyik leggyakoribb forrása, és már rövid távon kedvezőtlenül befolyásolja a hatékony munkát.

 

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Az egyik csapat ígér, a másik betartja?

2011.01.31. 08:14 Holch Gábor

Számos cégnél tapasztaltam állandó feszültséget az értékesítést végző és a termék vagy szolgáltatás minőségéért felelős osztály vagy csapat között.

Az értékesítők feladata forgalmat hozni, minél több ügyfelet szerezni. Ígéreteiket betartani azonban rendszerint az értékesítést követő feladatokkal megbízott csapatnak vagy csapatoknak kell. A kialakult huzavona a cég egészének rovására mehet, az értékesítők és a termék felelősei pedig kölcsönösen egymást vádolják majd a kudarcért.

Vezetőként ne feledjük, mennyivel könnyebb megtartani egy meglévő ügyfelet, mint megszerezni egy újat! (Egyesek szakértők szerint legalább ötször annyiba kerül az új ügyfél, mint a visszatérő.) Ennek módja pedig az, ha a cég képes ígéreteit betartani.

Az értékesítő csapattal dolgozzunk azon, hogy jobban megismerjék a termék adta lehetőségeket és annak piaci előnyeit és esetleges gyengeségeit is (!). A termékért felelős csapattal pedig azon, hogy az értékesítők segítségével mind több visszajelzést kapjanak a termékről a felhasználóktól vagy viszonteladóktól.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Hatékony időbeosztás (Online szeminárium)

2011.01.29. 06:25 Holch Gábor

Az idő erőforrás, melyet a pénzhez, a nyersanyagokhoz és a humán erőforráshoz hasonlóan menedzselni kell.

A legtöbb cégnél mégis több idő illan el észrevétlenül és számolatlanul, mint pénz vagy más eszköz. Pedig időből (nem úgy, mint pénzből vagy más forrásokból) mindenkinek ugyanannyi áll rendelkezésre: előnyre csak hatékonyságunk növelésével tehetünk szert!

Internetes tréningünk során szemügyre vesszük a munkaidő menedzselésének leghatékonyabb módjait. Kétórás szemináriumunk során:

 • Megtudjuk, hogyan érhető tetten az időveszteség,
 • Szemügyre vesszük az alacsony időhatékonyság két leggyakoribb okát,
 • Megtanulunk egy általánosan alkalmazható időbeosztási módszert, majd…
 • Ezt valós példákra alkalmazzuk.

A Campanile időhatékonysági képzéseit és módszereit több mint öt éve sikerrel használják hazai és nemzetközi vállalatok Európában és Kelet-Ázsiában.

 

Miért húzzuk az időt?

2011.01.28. 06:02 Holch Gábor

Időből (a pénzzel szemben) mindenkinek ugyanannyi jutott. Ezért csak úgy lehetünk versenyképesek, ha időnket jól beosztjuk.

IT szakemberek szerint az irodai dolgozók (a vezetőket is ideértve) aránytalanul sok időt fordítanak pótcselekvésre. Ide sorolhatjuk a kávézáson, csevegésen kívül a neten való csellengést, instant csevegést, a régi dokumentumok, mailek átválogatását és sok mást.

Ráadásul rendszerint akkor húzzuk az időt, amikor sürgős dolgunk van. Miért?

A fontos és sürgős feladatok pszichikai nyomással járnak, márpedig ez elől mindenki jobb szeret menekülni. Az a vezető vagy beosztott, aki egy fontos árajánlat írása helyett fél órát tölt a bejövő mail fiókjának kipucolásával, a nagyobb stresszel járó helyzetből menekül a pepecseléshez.

A baj csak az, hogy a munka nem halad, így amikor valóban nekikezd, a nyomás még nagyobb lesz, mint a munkanap kezdetén. Némi rákészülés és rövid szünetek segítik a hatékony munkát, a sok halogatás azonban csak növeli a munkahelyi nyomást.

 

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Delegálás: A feladatok kiosztásának szintjei

2011.01.27. 05:49 Holch Gábor

A feladatok kiosztása, más néven delegálás a vezetői munka kritikus eleme. Általában domináns személyiségek kerülnek vezetői munkakörbe, akik vonakodnak megosztani a rájuk ruházott felelősséget. Aki azonban mindent ellenőrzése alatt akar tartani, elaprózza a figyelmét és éppen a vezetői munka stratégiai részére nem marad ideje: azt pedig nem lehet másra kiosztani!

Vezetőként a nagyobb tapasztalattal rendelkező beosztottaknak érdemes célokat és felelősséget delegálni, és kevéssé beleszólni a folyamatba. Ha munkájuk meghozza a kívánt eredményt, módszereiket hadd válasszák meg szabadon!

Kevesebb tapasztalattal rendelkezőknek inkább osszunk ki részletes feladatokat és ellenőrizzük a fontosabb részeredményeket, úgynevezett mérföldköveket (milestones). Érdemes arra is odafigyelni, jól osztja-e be idejét a munkatárs, például az idő felénél a feladat felével is elkészült-e.

Magas szintű delegálás: A beosztottnak célt és felelősséget adok ki. Csak akkor avatkozom be, ha a feladatot nem végezte el időre és megfelelő minőségben.

Közepes szintű delegálás: A beosztottnak célt és felelősséget adok ki. A feladatot saját módszereivel végzi, de a módszerről és az eredményről részletes beszámolót kérek.

Alacsony szintű delegálás: A beosztottnak részfeladatokat osztok ki. A feladatokat egyenként ellenőrzöm, a végső célért én vagyok felelős.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban!

Visszajelzés és a vezető magányossága

2011.01.25. 09:00 Holch Gábor

A vezető bátorságát és rátermettségét dicséri, ha képes kikérni beosztottjai véleményét saját magáról.

Az előléptetések, a jól alakuló karrier egyik káros mellékhatása, hogy a vezető egyre kevesebb embertől hall őszinte véleményt. Pedig az angolul találóan feedback-nek nevezett visszajelzés módszere hatékonysági forradalmat idézett elő. Az internetes reklámok, az intelligens járművek is azért hatékonyak, mert folyamatos visszajelzések alapján dolgoznak.

Vezetőként a te felelősséged, hogy visszajelzést kérj és kapj, nem másoké, hogy azt megosszák veled! A legjobb, ha rendszeres és jól átgondolt módszerekkel kéred ki a veled együttműködők véleményét. Ezt a rövid heti megbeszéléstől a webes kérdőíven keresztül az együtt ebédelésig sokféleképpen megteheted.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban.

Célkitűzés és célra tartás

2011.01.23. 09:00 Holch Gábor

Az üzletben egy jól meghatározott, konkrét cél kitűzése a magabiztos cselekvés legfőbb feltétele. A célt azonban nem elég kitűzni, tudni kell azt szem előtt tartani. Ezért építette cégvezetési módszertanát koreai vadászpilótaként szerzett tapasztalataira G. Labovitz, a legendás ODI tanácsadó cég megalapítója. Ott megtanulta, hogy akkor is célon kell maradni ha vihar, motorhiba vagy ellenséges lövedékek zavarják a vezető figyelmét.

Cégvezetőként mindig egy jól meghatározott cél kitűzése legyen az első lépésed! A cél akkor jól meghatározott, ha elérésekor mérhető eredményekkel tudod igazolni, hogy a feladat kész.

"A gyártási költségek jelentős csökkentése" például nem konkrét cél, "A gyártási költségek tizenöt százalékos csökkentése" azonban az.

Ha a kitűzött cél még nem elég konkrét, további előkészítéssel elkerülheted, hogy erőforrásaidat elpazarold tétovázással, kapkodással, halogatással vagy folytonos irányváltoztatással.

A Cégvezető Blog rövid és célratörő. Ha viszont érdekelne az adott téma bővebb kifejtése, ezt kérlek jelezd a hozzászólás ablakban.